Conjunto de la batalla de fuerte 2017

De Wiki The-West ES
Ir a la navegación.
Conjunto de la batalla de fuerte 20170
0
0
0
Item empty rarm.png
Item empty larm.png
0
0
Item empty animal.png
Item empty yield.png
Conjunto de ropa de la batalla de fuerte 2017 bonus
2 items
Fuerza.png
+0.02
Fuerza 
Eludir.png
+0.2
Eludir 
3 items
Fuerza.png
+0.02
Fuerza 
Maña.png
+0.02
Destreza 
Eludir.png
+0.2
Eludir 
Poner trampas.png
+0.2
Poner trampas 
4 items
Fuerza.png
+0.04
Fuerza 
Maña.png
+0.02
Destreza 
Eludir.png
+0.3
Eludir 
Poner trampas.png
+0.3
Poner trampas 
5 items
Fuerza.png
+0.04
Fuerza 
Maña.png
+0.04
Destreza 
Carisma.png
+0.04
Carisma 
Eludir.png
+0.4
Eludir 
Poner trampas.png
+0.4
Poner trampas 
Dirigir.png
+0.4
Dirigir 
Set Fb offense.png
+3
Ataque (Bonus de batalla
Set Fb defense sec.png
+3
Defensa (Bonus de batalla de sector)
6 items
Fuerza.png
+0.06
Fuerza 
Maña.png
+0.06
Destreza 
Carisma.png
+0.06
Carisma 
Eludir.png
+0.6
Eludir 
Poner trampas.png
+0.6
Poner trampas 
Dirigir.png
+0.6
Dirigir 
Set Fb offense.png
+3
Ataque (Bonus de batalla
Set Fb defense sec.png
+3
Defensa (Bonus de batalla de sector)
Resistenciafb.png
+50
Resistencia (Bonus batalla del fuerte)


Item empty neck.png
Item empty head.png
Item empty body.png
Item empty pants.png
Item empty rarm.png
Item empty larm.png
Item empty belt.png
Item empty foot.png
0
0
Switch weapons icon.png
Item empty neck.png
Item empty head.png
Item empty body.png
Item empty pants.png
0
0
0
Item empty belt.png
Item empty foot.png
Item empty animal.png
Item empty yield.png


Halcón y tambores de la batalla de fuerte 2017 bonus
2 items
Movilidad.png
+0.04
Movilidad 
Maña.png
+0.04
Destreza 
Carisma.png
+0.04
Carisma 
Apuntar.png
+0.2
Apuntar 
Dirigir.png
+0.2
Dirigir 
Damages sector.png
+20
Daño (Bonus de batalla de sector)
Resistenciafb.png
+20
Resistencia (Bonus batalla del fuerte)
Arma de la batalla de fuerte 2017 bonus
2 items
Fuerza.png
+0.04
Fuerza 
Movilidad.png
+0.04
Movilidad 
Maña.png
+0.04
Destreza 
Carisma.png
+0.04
Carisma 
Eludir.png
+0.2
Eludir 
Apuntar.png
+0.2
Apuntar 
Damages sector.png
+20
Daño (Bonus de batalla de sector)
Resistenciafb.png
+20
Resistencia (Bonus batalla del fuerte)